fbpx Pranta Level Alumni Meet Organized by Purv Chhatra Parishad Chhattisgarh Pranta, Saraswati Shiksha Sansthan (Chhattisgarh) | VB Portal

Pranta Level Alumni Meet Organized by Purv Chhatra Parishad Chhattisgarh Pranta, Saraswati Shiksha Sansthan (Chhattisgarh)

pranta level alumni meet organized by purv chhatra parishad chhattisgarh pranta, saraswati shiksha sansthan (chhattisgarh)
reply Share
location_on Raipur
date_range 07-08-2022 14:30:00

Pranta Level Alumni Meet Organized by Purv Chhatra Parishad Chhattisgarh Pranta, Saraswati Shiksha Sansthan (Chhattisgarh)

Date: 7 August 2022 (Sunday)

Location: Saraswati Shishu Mandir Rohnipuram Kalyan Ashram Raipur

Contact: 9827129028, 975345004, 8345203040

https://bit.ly/3z8bpo3