fbpx Deepak Yadav | VB Portal

Deepak Yadav

deepak yadav
Rani Rewati Devi Saraswati Vidya Niketan Inter College, 2/2 A , N.K Mukherjee Road Rajapur
Rajapur, Uttar Pradesh
2024
Hall of Fame

Vidya Bharati student Deepak Yadav won bronze medal ( Pole Vault ) at Asian Youth Athletics Championship 2019